Werving voor platform Levensloopbestendig Wonen Limburg

Heeft u ooit nagedacht over hoe levensloopbestendigheid voordelig kan uitpakken voor uw gezin en de verkoopbaarheid van uw woning? Wij nodigen u uit met ons daarover in gesprek te gaan in en met ons platform.

Project Levensloopbestendig wonen

Mensen willen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen. Levensloopbestendig wonen betekent het geschikt maken van een woning, waarin de bewoner tot op hoge leeftijd, met of zonder beperkingen, kan wonen. In Horst aan de Maas is 80% van de woningen niet levensloopbestendig. Daarom is een project uitgevoerd om woningbezitters beter te kunnen informeren en ondersteunen bij een beslissing over het levensloopbestendig maken van de woning. Dit project is eind 2019 afgerond. Omdat we dit project na afloop willen doorzetten hebben we besloten om samen te werken met het project “Langer thuis met technologie” van “Samen voor de Gezondste Regio 2025”. Het project zal middels een drietal bewustwordingscampagnes het voortraject zijn voor ons platform met zijn website.

 

Wat willen we?

Woningbezitters gaan niet gauw over tot het levensloopbestendig maken van de woning. Vaak bestaan er verkeerde denkbeelden over levensloopbestendige woningen; het is iets voor ouderen met problemen. Maar het maken van een badkamer met inloopdouche en antislip tegels of leidingen klaar leggen voor een eventuele douche beneden of een huis drempelloos maken vallen onder eenvoudige ingrepen die ook mensen van middelbare leeftijd tijdens een verbouwing kunnen meenemen. Maatregelen die comfort kunnen verhogen en waarde toekennen aan de woning.

MKB bedrijven, de gemeente Horst aan de Maas en Zuyd Hogeschool hebben samengewerkt om woningbezitters te ondersteunen bij het maken van een beslissing om een woning al of niet levensloopbestendig te maken. Dan moeten zij wel weten wat de woningbezitters van hen verwachten. En daar hebben we u hard bij nodig.

 

Wat wordt van u gevraagd?

U nodigt ons uit voor een keukentafelgesprek waarin we uw persoonlijke situatie bekijken. In dit gesprek worden mogelijke maatregelen al  besproken met een grove prijsindicatie. Dit gesprek kunt u zien als een soort intake waar we kosten voor moeten berekenen. Deze kosten bedragen  € 75,00. Mocht u daarna verder willen, dan maken wij voor u een adviesrapportage en zal er een vrijblijvende offerte worden gemaakt voor het verdere verloop van het traject. De kosten van deze rapportage bedragen € 375,00

Indien u vervolgens werkzaamheden door leden van de projectgroep laat uitvoeren dan kunnen de advieskosten (deels) voor onze rekening zijn.

Wij willen u graag volgen in het proces van advies tot verbouwing. Wij zijn dan steeds bij gesprekken aanwezig en vragen u om feedback te geven op diverse momenten.

Wat levert het u op?

Allereerst levert u een belangrijke bijdrage aan een actuele thema voor uw gemeente en haar inwoners. Het levert u daarnaast persoonlijk meer kennis op over levensloopbestendige woningen (wat is er mogelijk, wat levert het op?) en uw woning kan voor elke levensfase geschikt zijn gemaakt.

Meedoen?

Heeft u een woning in eigendom en bent u geïnteresseerd in een advies voor uw eigen woning en/of meedoen met ons platform? Wij zouden het heel erg op prijs stellen! Neem dan contact op met Pieter-Jan Camps via Zamen info@zamenthuis.nl of bel 06-23916387