Werving voor deelname aan adviesgroep

Heeft u ooit nagedacht over hoe levensloopbestendigheid voordelig kan uitpakken voor uw gezin en de verkoopbaarheid van uw woning? Wij nodigen u uit met ons daarover in gesprek te gaan in een persoonlijk gesprek.

Project Levensloopbestendig wonen

Mensen willen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen. Levensloopbestendig wonen betekent het geschikt maken van een woning, waarin de bewoner tot op hoge leeftijd, met of zonder beperkingen, kan wonen. In Horst aan de Maas is 80% van de woningen niet levensloopbestendig. Daarom is een project gestart om woningbezitters beter te kunnen informeren en ondersteunen bij een beslissing over het levensloopbestendig maken van de woning.

 

Wat willen we?

Woningbezitters gaan niet gauw over tot het levensloopbestendig maken van de woning. Vaak bestaan er verkeerde denkbeelden over levensloopbestendige woningen; het is iets voor ouderen met problemen. Maar het maken van een badkamer met inloopdouche en antislip tegels of leidingen klaar leggen voor een eventuele douche beneden of een huis drempelloos maken vallen onder eenvoudige ingrepen die ook mensen van middelbare leeftijd tijdens een verbouwing kunnen meenemen. Maatregelen die comfort kunnen verhogen en waarde toekennen aan de woning. MKB bedrijven, de gemeente Horst aan de Maas en Zuyd Hogeschool werken samen om woningbezitters te ondersteunen bij het maken van een beslissing om een woning al of niet levensloopbestendig te maken.  Dan moeten zij wel weten wat de woningbezitters van hen verwachten. En daar hebben we u hard bij nodig.

 

Wat wordt van u gevraagd?

U nodigt ons uit voor een keukentafelgesprek waarin we uw persoonlijke situatie bekijken. In dit gesprek worden mogelijke maatregelen al  besproken met een grove prijsindicatie. Dit gesprek kunt u zien als een soort intake welke normaal € 75,00 kost, maar wat voor u, als deelnemer van dit onderzoek, gratis is. Mocht u daarna verder willen, dan zal er een vrijblijvende offerte worden gemaakt voor het verdere verloop van het traject.

Indien u vervolgens werkzaamheden door leden van de projectgroep laat uitvoeren dan zijn de advieskosten, welke zijn geoffreerd, voor onze rekening.

Wij willen u graag volgen in het proces van advies tot verbouwing. Wij zijn dan steeds bij gesprekken aanwezig en vragen u om feedback te geven op diverse momenten.

Wat levert het u op?

Allereerst levert u een belangrijke bijdrage aan een actuele thema voor uw gemeente en haar inwoners. Het levert u daarnaast persoonlijk meer kennis op over levensloopbestendige woningen (wat is er mogelijk, wat levert het op?) en uw woning kan voor elke levensfase geschikt zijn gemaakt.

Tevens krijgt u een presentje voor deelname.

Meedoen?

Heeft u een woning in eigendom en bent u geïnteresseerd in een advies voor uw eigen woning en/of meedoen met dit project? Wij zouden het heel erg op prijs stellen! Neem dan contact op met Jeanne Heijkers jeanne.heijkers@zuyd.nl 06 54290647.