Ons advies

Het woonplan voor de particuliere woningeigenaar

Je bent als particuliere woningeigenaar op zoek naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendige woning?

 

Dan is ons ‘Woonplan’ het meest interessant!

Het Woonplan is een verbeteradvies voor jouw woning. Het geeft inzicht in het energieverbruik en de maatregelen waarmee je besparing realiseert en het wooncomfort verhoogt.

Tevens geven wij advies om langer comfortabel in je eigen huis te blijven wonen. Zelfs tot hoge leeftijd.

Ons advies gaat uit van het no-regret principe. Het no-regretprincipe gaat ervan uit dat de juiste maatregelen in de juiste volgorde worden genomen. Zonder dat je er straks spijt van krijgt!

Maatregelen hoeven dus niet in één keer genomen te worden. Dit kan ook stapsgewijs.

 

In het woonplan worden de volgende zaken opgenomen:

  • Bouwkundige energiemaatregelen: glasisolatie, gevel-, dak- en vloerisolatie;
  • Bouwkundige maatregelen om comfortabeler te blijven wonen tot hoge leeftijd waar je nu ook al wat aan hebt;
  • Installatietechnische maatregelen: verwarmingsketel of warmtepomp, warm tapwater, ventilatie en verlichting;
  • De mogelijkheden van zonnepanelen en/of zonneboilers;
  • Energiezorg en het gebruik van efficiënte (elektrische) apparatuur zoals bruingoed, witgoed en computergebruik;
  • Financierings- of subsidiemogelijkheden die nu zeer interessant zijn worden op een rij gezet;
  • Tenslotte bieden we het voor jou beste maatregelenpakket in een plan van aanpak;

 

Onze adviesmogelijkheden

We onderscheiden 3 verschillende adviesmogelijkheden. Naast het veel gebruikte ‘Woonplan’, als hierboven omschreven, kan je ook kiezen voor het praktische adviesgesprek met of zonder schriftelijke uitwerking.

Adviesgesprek
Een adviesgesprek is een goede keuze als je je wil oriënteren op te nemen maatregelen omdat je technische, financiële of persoonlijke voorwaarden graag met een deskundige wilt bespreken. In een adviesgesprek zetten we dit op een rij zodat je wel een keuze kunt maken.

De kosten zijn slechts: € 75,- incl. btw.

Uitwerking adviesgesprek in een energiescan
We kunnen ons voorstellen dat de informatie in een adviesgesprek in één keer te veel is. Daarom bieden wij aan om de adviezen in het adviesgesprek schriftelijk uit te werken in een energiescan en tevens de mogelijkheden voor de financiering en subsidies op een rijtje te zetten.

Kosten adviesgesprek inclusief uitwerking: € 150,- incl. btw. Dit bedrag is inclusief adviesgesprek.

Woonplan met EPA-advies
Het woonplan met EPA-advies gaat veel verder dan energiescan. Het EPA-advies berekent zeer nauwkeurig de effecten van de maatregelen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, en is gericht op het uiteindelijk volledig energieneutraal maken van de woning, nu of in de toekomst. In een Plan van Aanpak helpen we je in 3 stappen naar Nul-op-de-Meter te komen met een doorrekening per pakket wat de kosten en de opbrengsten zijn.

Kosten woonplan met EPA-advies: € 450,- incl. btw. Dit bedrag is inclusief adviesgesprek.

 

Vraag hier ons advies aan

 

GRATIS!

Je ontvangt gratis van ons het energielabel als u een EPA-advies afneemt van Zamen!
Je ontvangt de kosten voor het energieadvies retour als je kiest voor bedrijven uit de bedrijvenalliantie Zamen.